Harstad


Harstad kommunes totale areal er på 772 km2, hvorav landarealet utgjør

364 km2 (45%). Målt i befolkning per km2 er Harstad den desidert tettest

befolkede kommunen i Troms.

Befolkning

1. januar 2001 var det 23 038 innbyggere i Harstad. Dette er en svak økning

sammenlignet med året før. I perioden 1990-2001 økte befolkningen

i kommunen med 663 personer (3,0%). Det var i hovedsak i første halvdel

av –90 tallet at denne veksten kom. Fra 1995 har det vært stagnasjon

i folketallet. Det var også i år 2000 netto fraflytting fra Harstad (-75), og

med unntak av 1994, var det situasjonen på hele –90-tallet. I hele

denne perioden har det vært positivt fødselsoverskudd, og det

har medført at man har hatt vekst og senere stabilitet i folketallet.

Men antall fødsler er halvert siden siden starten av –90-tallet.

Regionen

Regionen består av kommunene Harstad, Bjarkøy, Skånland,

Kvæfjord og Ibestad. Nabokommunene har hatt en annen utvikling enn Harstad. Mens befolkningen

i Harstad har økt i nesten hele perioden, har omlandet opplevd befolkningsreduksjon.

I 1990-2001 er befolkningen i disse kommunene redusert med 1 147 personer

(11,7%). Dette er 478 flere personer enn tilflyttingen til Harstad i perioden.

Regionen som helhet har derfor hatt netto fraflytting.